Projekty

Škola je zapojena do několika projektů financovaných Evropským sociálním fondem, vládními institucemi ČR a Olomouckým krajem. 

 

UNIV 3

Škola byla zapojena do projektu UNIV3. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Spolupráce na všech frontách

Projekt: SPOLUPRÁCE NA VŠECH FRONTÁCH

Soukromé odborné učiliště Velký Újezd, s.r.o. je jedním z partnerů nadregionálního projektu  „SPOLUPRÁCE NA VŠECH FRONTÁCH“ CZ.1.07/1.2.00/08.113. Projekt byl schválen v dubnu 2009 Výběrovou komisí MŠMT v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  Dalšími partnery projektu jsou Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. z Petrovic u Karviné, Střední odborné učiliště Sedlčany o.p.s. a  Pedagogicko-psychologická poradna  Karviná.

Projekt SPOLUPRÁCE NA VŠECH FRONTÁCH byl zahájen 1. srpna 2009 a ukončen bude 30. července 2012. Projekt je zaměřen na zkvalitnění vzdělávání žáků středních škol v Moravskoslezském, Olomouckém a Středočeském kraji formou navázání vzájemné spolupráce mezi školou, pedagogy, žáky, jejich rodiči a odborníky. Tedy opravdová spolupráce na všech frontách, jejímž cílem je prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání a to prostřednictvím zavedení poradensko-asistenčního programu, především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, který je bude podporovat k úspěšnému dokončení studia.

V první fázi projektu se u tří zapojených škol vytvoří školní poradenská pracoviště (ŠPP) a metodiky poradensko-asistenčního programu, v druhé fázi projektu bude činnost ŠPP, včetně poradensko-asistenčního programu, pilotně ověřena. Program bude podpořen také odbornou přípravou pedagogických pracovníků v oblasti práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Partneři se projektovými aktivitami snaží o zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu.

Prezentace projektu Spolupráce na všech frontách ke stažení.

Prezentace průběžných výstupů projektu Spolupráce na všech frontách ke stažení.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.