Pedagogický sbor

Vedení školy:

PhDr. Petr Čechák – ředitel školy

Mgr. Renáta Čecháková – zástupce ředitele

Vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů:

Mgr. Jan Blažek (IKT)

Mgr. Lucie Bušová (ČJaL, NJ, ON, PSYCH)

Mgr. Renáta Čecháková (ČJaL, RJ)

PhDr. Petr Čechák (RJ, ON, PSYCH, DDS)

Bc. Ludmila Dohnálková (EK)

Mgr. Michal Rakowski (M, IKT)

Bc. Miroslav Řepa (AJ)

Mgr. Eva Skácelová (ZPV, EKOL)

Olga Solařová (TV)

Vyučující odborných předmětů oboru kuchař-číšník:

Bc. Pavlína Bartošková (OV)

Mgr. Jan Blažek (TECH, SPEC TECH)

Sabina Gromusová (OV)

Mgr. Hana Honajzerová (STOL, PaV, KOM, ZBS)

Bc. Hana Ježková (OV)

Radovan Staněk (OV)

Matěj Vymětal (OV)

Vyučující odborných předmětů oboru kadeřník:

Bc. Lenka Drešlová (OV)

Bc. Ludmila Dohnálková (VV)

Mgr. Naďa Nedomová (TECH, MAT, OV)

Ing. Vladimíra Vitoslavská (ZDR)

Vyučující odborných předmětů oboru zahradník, zahradnické práce:

Ing. Vladimíra Vitoslavská (SAD, ZEL, ZBO, EKOL, FLOR)

Ing. Jana Kleinová (KV, OVOC, ZZV, ZEL)

Bc. Dagmar Hegerová (OV)

Marie Václavková (OV)

Vyučující odborných předmětů oboru krejčí, šití oděvů:

Bc. Ludmila Dohnálková (TECH, MAT, KO, SaZ)

Iva Krčková (OV)

Olga Solařová (TECH, MAT, KO, SaZ)

Vyučující odborných předmětů oboru zednické práce:

Ing. Milan Zachrdla (TECH, MAT, SaZ, OK)

Ing. Pavel Drlík (PB, OK)

Bc. Jan Špunda (OV)

Vyučující odborných předmětů oboru podnikání:

Ing. Soňa Tošenovská (EK, MaM, ÚČ, PEK, CHP)

Ing. Gabriela Janoszková (EK, MaM, ÚČ, PEK, CHP)

PhDr. Petr Čechák (PR)

Další zaměstnanci a spolupracovníci školy:

Jiří Bednařík

Petr Čechák, BA.

Ludmila Kittlová

Jitka Rozsypalová

Halina Voráčová